Grantový systém Nového kostela

Při stavbě Nového kostela jsme na vlastní kůži zažili, jaké to je, když váš bohulibý záměr někdo podpoří a pomůže mu k životu. Rádi finančně podpoříme tvůrčí organizace, nebo jednotlivce, kteří mají na srdci praktickou pomoc druhým, nebo doprovázení v hledání víry.

Způsob podpory

Sbor Církve bratrské pravidelně podporuje externí projekty v grantovém systému. Ze svého rozpočtu rozdává podporu organizacím, nositelům projektů. Subjekt, který peníze dostane je bez omezení působnosti – může být místní i zahraniční.

Podporujeme každý rok jeden Aktuální projekt. To je podpora na 1 rok / 20 000 Kč (bonus navíc vítán a zohledněn: projekt s osobní angažovaností členů sboru, pravidelný kontakt, návštěva, dobrovolnický pobyt, osobní zkušenost).

Podmínkou je, aby to byl reálný projekt (ne pouze dlouhodobý záměr), jehož realizace započne nejpozději v roce podpory a bude vykazovat reálné známky dokončení.

Podporujeme na 3 roky

Oblast charity – diakonie: podpora na 3 roky / 20 000 KčOblast misie – evangelizace: 1x podpora na 3 roky / 20 000 Kč

Sběr návrhů je vyhlášen na jaře a hlasujeme o něm na podzim.

Obecná pravidla:

  1. Během období nominace organizací může dát kdokoli návrhy na podporu organizace/projektu do jakékoli ze tří stanovených oblastí. V rozsahu do poloviny strany A4 popíše projekt a přidá případně webové stránky organizace/projektu, případně doplní max. 3 fotografiemi. Tento podklad poskytne na uveřejnění webu Nového kostela a na nástěnku sboru a do rozesílaného týdenního oznámení.
  2. Osobní zodpovědnost: člověk, který dává návrh na nominaci podpory, to dělá vždy s podmínkou, že pokud jeho návrh zvítězí a dostane podporu, bude po dobu této podpory jakýmsi patronem organizace/projektu a bude kontaktní osobou s tímto obdarovaným.
  3. Na zveřejněné nominace budou lidé průběžně upozorňováni. Lidé bez internetu budou moci sledovat nástěnku nebo jim pomohou členové rodiny, kteří přístup k internetu mají.
  4.  Organizace/projekt, který dostal dotaci v bezprostředně předchozím období se může ve stejné kategorii ucházet o podporu za předpokladu, že mezi uskutečněnou podporou a připravovanou žádostí byl vynecháno jedno kolo. (tzn. jednoroční projekt jeden rok vynechává, tříletá podpora vynechává ve své kategorii následující tříleté období).
  5. Garant úspěšného projektu předchozího období není omezen v podávání nových návrhů dalších projektů. Předpokládá se, že své povinnosti garanta u předchozích projektů plnil a o své projekty se svědomitě staral.
  6. V každé oblasti bude vybrán vítězný projekt s nejvíce hlasy, podmínkou jeho vítězství je, že bude mít mezi námi svého patrona. (Předně svého navrhovatele, popř. jiného člověka, který bude ochoten patronství na sebe po dobu podpory vzít).7.  Projektu/organizaci může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že organizace/projekt skončila nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostala.

Požadavky na podporované organizace/projekty:

  1. Před posláním podpory bychom se rádi s představitelem organizace/projektu setkali (pokud to umožní podmínky a charakter vybraného projektu) a chtěli bychom se seznámit s organizací a její službou. V případě, že toto z objektivních důvodů (zahraniční projekt) nebude možné, představení udělá patron. Toto platí především u tříleté podpory.
  2. Během doby podpory bychom se rádi osobně setkali jednou za rok s reprezentantem organizace/projektu (případně zastoupí patron s prezentací dodaných podkladů od organizace/projektu).
  3. Patron by měl být v kontaktu s organizací/projektem a 2x ročně přes webové stránky sboru a nástěnku informovat o průběhu služby nebo vývoji projektu.
  4. V případě, že by došlo ke ztrátě tohoto spojení, může to být důvod k předčasnému skončení podpory.

V současnosti běží tříletá podpora pro tyto dva projekty:

Charita – LRS Chvaly, z. s.

Misie – A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

Aktuální výzva pro rok 2022 je zde.