Články

Opatření proti coronaviru

Staršovstvo přijalo tyto pravidla pro provoz Nového kostela v Litomyšli: sme závislí na opatřeních MZV, ke kterým nám Ekumenická rada církví poskytla výklad a my se podle něj budeme řídit. Je možné, že vedení Pardubického kraje sníží počet účastníků vnitřních akcí na 20 a pak budeme opět streamovat a pořádat bohoslužby tak, aby na nich nebylo více účastníků, než 20. Platí, že kdo je v karanténě, nemůže být přítomen. Pakliže budeme mít pozitivně testované, bude to znamenat karanténu pro zatím neupřesněný počet lidí. Budeme v té věci spolupracovat s Krajskou hygienickou stanicí. Zatím ale přijímáme tato opatření: 1. Při bohoslužbách budeme v rouškách. Kazatel a případně zpěváci si na dobu své veřejné produkce sejmou roušku a opět si ji poté nasadí. Ohleduplnost především! 2. Na pokladně ve vestibulu je dezinfekce ve dvou lahvičkách a budou tam i roušky pro případ, že by někdo zapomněl a neměl roušku. 3. Při bohoslužbách si nebudeme podávat ruce, alternativně použijeme loket-loket. 4. Při Večeři Pánově budeme mít kalíšky, chléb na kostičky. Pozdravení pokoje buď loket-loket a nebo pokynutím a pohledem 5. Kluby během týdne budou se stejným omezením, jako nedělní bohoslužby. 6. Kavárna bude zatím provozovat tak, že se umyté nádobí nepoužije opakovaně v jednom dni. 7. Plocha na dotek - stoly a zejména kliky budou před akcí ošetřeny dezinfekcí. 8. Na toaletách budou jen jednorázové ručníky 9. Budeme myslet na všechny učitele, zdravotníky a personál sociálních zařízení, všechny pomáhající profese budou v popředí našich přímluvných modliteb. Zvláště budeme myslet na své seniory. Tím spíš, pokud nastane další období izolace.

10.09.20
Opatření proti coronaviru