Vážení návštěvníci Nového kostela v Litomyšli, naši internetoví příznivci, 

dovoluji si Vás oslovit s prosbou o pomoc. Jsem pátým rokem duchovním správcem Nového kostela, který je postaven v Litomyšli díky velkorysosti města Litomyšl na velmi výhodném místě a je důstojnou reprezentací moderní architektury ve městě. Kostel je používán pro sedm církevních aktivit. Navíc je široce využíván pro poradenskou činnost Občanských poraden (Charita ČR a sdružení poradců), pro nenáboženské pohřby občanů Litomyšlska s následným odvozem k žehu a nebo k uložení do hrobu (pohřební služba Litomyšl), scházejí se v kostele také dětské kluby a tvoří se zde oddíl skauta. Přednášky a jiné akce od svateb až po školní akce už ani nevypisuji.

 

Kostel bude mít letos deset let služby veřejnosti i věřícím. Na konkrétní stavbu se složili především věřící lidé, samozřejmě přijali i příspěvky dárců. Výraznou většinu však nesou členové církve a bezúročné půjčky budou ještě dva roky splácet. Celková cena byla dvacet miliónů.

 

Na kostele se ukázaly během let vady, které nelze odstranit jinak, než investiční akcí. Především je nutno zařídit nucené větrání s rekuperací. Klimatizovaný vnitřek sálu je nutností v době, kdy stoupá průměrná teplota a betonová střecha teplo výrazně akumuluje. Uzavření do nucené cirkulace vzduchu také pomůže odhlučnění sálu, které umožní užívat více sálu pro komorní produkci. A samozřejmě může být k dispozici v době litomyšlských festivalů a interpretačních kurzů, kterých je ve městě více.

 

Vzduchotechnika žel nebyla vyřešena ve stavbě a ani nebyla pro ni udělána příprava. Důvodem byl zřejmě nedostatek financí. Stavělo se v létech krize (2008-2010) a strop možného zadlužení byl níže.

 

Přestože společenství věřících splácí, ušetřilo a posbíralo ze svých zdrojů na investiční akci tři miliony korun. Město přispělo třemi sty tisíc a je vstřícné k úpravám (veškerý pozemek mimo zastavěnou plochu je v majetku města). Potřebujeme však pro stavbu strojovny, technologie vzduchotechniky a úpravy pozemku ještě jeden milión navíc. 

 

Daniel Kvasnička 

Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli

www.novykostel.cz   email: daniel@novykostel.cz

Tel.: 604 947 739 a 733 619 141

 

 

Pokud se rozhodnete přispět, kontaktujte nás. Můžeme vystavit potvrzení pro daňový odpis. 

 

Rádi Vám i osobně poděkujeme. Náš bankovní účet sboru je ve FIO bance 2700275346/2010