Získali jsme grant na zhotovení vzduchotechniky z Operačního programu životní prostředí a další zprávy...

Jistě jste zaznamenali neštěstí v Bejrůtu. Zvedla se okamžitá vlna solidarity a možná jste už našli čísla účtů Člověka v tísni, ADRA a nebo Nadačního fondu KMS. Pokud si příprava prostředků pro sbírku vyžaduje více času, do konce září můžete peníze poslat na náš sborový účet 2700275346/2010 s poznámkou Bejrut a my to souhrnně přepošleme a množství oznámíme. Částka pak bude v potvrzení o darech souhrnně uvedena pro vyúčtování daně. 

 

Předpokládáme, že 13.9.2020 uděláme navečer poradu na kalendářem pro zimní období. To bude příprava ke členskému shromáždění. Ke členskému shromáždění Vás svoláme na podzim. To by mohlo být 11.10.2020 po bohoslužbách. Potřebujeme nějaký čas pro rozhovor o směřování práce sboru. To je velice důležitá rozprava pro vzájemné porozumění a společnou práci.  |  Připravujeme pobyt na Jedlové 18.-20.9.2020. Pojedou s námi manželé Bronislav a Jana Matulíkovi. V názvu se ozve Manželství a Kriminál. A jako napětí do poslední chvíle zůstane, jaké je mezi těmi dvěma slovy znamínko... Na nástěnce je přihlašovací formulář. Neváhejte s sebou pozvat své přátele...   |  18.10.2020 budeme mít návštěvu z Náchoda. Smíšený sbor a kazatel.  |  Máme potvrzeno manželské setkání v listopadu 14.11.2020 s následnou službou Tibora Máhrika z Ostravy v neděli.

 

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci opatření podle Vaší žádosti o podporu na projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011975 Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Novém kostele v Litomyšli. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, projektovali, chystali, měřili a počítali. Díky Pánu Bohu, jdeme na to! Tak, snad příští jaro budeme lépe dýchat a všechny události v Novém kostele budou trochu klidnější za zavřenými okny - izolovány od hluku divoké pětatřicítky...