Vybíráme ze dvou návrhů na podporu 20 000,- Kč

Sami jsme požádali o grant z OPŽP na vzduchotechniku a čekáme na vyřízení. Dáváme však - jako každoročně - granty ze svého rozpočtu. Tentokrát vybíráme 15. 3. 2020 ze dvou projektů k podpoře. 

 

Projekt 1 

 

Dokončení školní modlitebny / jídelny / společenské místnosti

ve škole New Hope Mission School v indickém Biháru (Služba v Indii (pod supervizí sboru CB Praha XIII – www.13ka.cz)

Garant projektu: Jana Macková 

Škola v indickém Biháru s internátem byla postavena pro vzdělávání 150 dětí. Rodiče platí školné a

škola, v případě naplnění optimálního počtu žáků (150 dětí), dokáže být finančně soběstačná a

přikrýv. své provozní náklady. V případě rozšíření školy a investic, případně pro podporu ekonomicky

slabších rodin, hledáme finanční zdroje mimo školu. V září loňského roku skupinka českých

dobrovolníků postavila velkou místnost, určenou jako modlitebnu, společnou jídelnu či společenskou

místnost pro shromáždění více lidí. Škola dostala další přidanou hodnotu. Děti se začaly scházet ke

společným jídlům (viz. foto dole), oslavám a bohoslužby se z malého pokoje internátu přesunuly do

této místnosti. Je zde prostor, který pojme více lidí a při shromážděních chrání před dešti.

K dodělání však ještě chybí elektroinstalace, nákup větráků, vymalovat, pořízení velkého stolu spolu

s židlemi, plátno, zatemnění a další vybavení.

Peníze by byly tedy určeny na tento účel – dobudování místnosti.

Realizace: jaro/léto 2020 www.SkolavIndii.cz

 

 

Projekt 2

 

Respitní péče Jindra - úlevová služba pro rodiny, pečující nepřetržitě doma o své blízké, především pak seniory. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu provozních výdajů.
Předkladatelky a garanti: Martina Soukupová, Helena Macková

Jen málo co je tak kulturně podmíněno, jako koncept domova. Ve stáří se ale domov často stává místem péče. Ačkoliv domácí péče představuje řadu úskalí pro pečovaného i pečujícího, senioři - žijící v České republice - dávají přesto nadále jednoznačně přednost pobytu doma a v případě potřeby spoléhají především na pomoc rodiny. Kvalitní život v domácích podmínkách, kdy starší osoba potřebuje nějakou trvalou péči, je paradoxně nejlépe umožněn právě v přítomnosti dostačujících profesionálních služeb. Farní charita v Litomyšli komplex takových "prostupných" služeb dlouhodobě poskytuje; úlevové (odlehčovací, respitní) pobyty jsou jednou z nich. Rodina tak může v případě potřeby pro svého blízkého zvolit kvalitní péči v malém zařízení rodinného typu (Vila Jindra) a to na dobu nezbytně nutnou k vlastnímu odpočinku nebo vyřízení jiných důležitých záležitostí rekonstrukce, vlastní hospitalizace apod). Farní charita tak pružně reaguje na nutnost rozšiřovat nabídku i kapacity pobytových zařízení ruku v ruce zároveň s terénními a ambulantními službami, které dostatečně reflektují aktuální individuální potřeby seniorů a zároveň umožňují seniorům a jejich rodinám co největší možnost volby.