A Rocha ČR  –  Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

Misijní poslání a služba se naplňuje zejména :

·        V biblickém zdůvodnění veškeré ekologické a environmentální práce.

·        V rámci terénních výzkumných prací, např. v Orlickém Záhoří či na Šumavě, vždy probíhá kromě vědecké práce také čtení písma, modlitby a biblické vyučování.

·     Texty o stvoření a krátká modlitba zaznívají rovněž na akcích pro veřejnost - např. výstavy hub, vítání ptačího zpěvu, festival ptactva, přednášky.

·        Pořádáme víkendové akce pro děti během roku a letní tábory na našem ekocentru v Dobrém u Dobrušky. Více než 50 % účastníků je z ateistického prostředí a jsou vtahováni do biblických příběhů a zvěsti evangelia. V dětském A ROCHA klubu svědčíme o víře v Pána Boha.

·        Dobrovolnické práce, kterých se účastní žáci a studenti, pracovníci IT firem, rodiny nebo i aktivní důchodci, vždy doprovázíme veřejnou modlitbou a čtením Písma.

·        K našim nabízeným ekologickým programům ve školách všech stupňů připojujeme přiznání ke křesťanské víře nebo osobní svědectví o božím vedení v životě.

·        Ředitel AR je průběžně zván na různé akce za ochranu půdy, vody, lesů a proti devastaci životního prostředí. Při všech těchto příležitostech je vyzýván k modlitbě a krátkému kázání.

·        Nově vytvořená ekologické zahrada s jezírky v okolí ekocentra slouží nejen k poukázání na Boží moudrost při stvoření, ale je rovněž využívána k pořádání misijních svateb, křtů a ekumenických setkání.

·        V mediích, např. v místních novinách, ale také v programu ČT a na internetu vyznáváme své křesťanské postoje (viz. videa)

 

http://www.arocha.cz/cs/

https://www.youtube.com/watch?v=RCDHZAvnV7E

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/215562215500004-dotknout-se-prirody/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/318298380040004/video/609476