Září 2018 v Novém kostele

Vedle akcí, které připravuje ekumenické společenství křesťanských církví v Litomyšli vně kostelů - třeba Bohoslužbu na dvorku s farářem Českobratrské církve evangelické Václavem Hurtem v neděli 2. 9. 2018 v 16:00 na dvorku EŠC YMCA na zámeckém návrší, se v kostele na Moravské ulici připravuje několik událostí:

 

První z nich patří do řady aktivit Dnů evropského dědictví v našem městě, které otevírají dveře památek a institucí od soboty 8. 9. 2018. U nás v Novém kostele se právě v sobotu otevřou dveře v pro zájemce o umění řeči - dostatečně velkého dědictví českého národa. Ve dvou skupinách se dovedeme věnovat vždy maximálně šesti zájemcům od 8.30-10.00 a 10.30-12.00 v semináři „Kultura jazyka a umění rétoriky“ Motivační seminář je průzkumem zájmu pro případné další pokračování. Co obsahuje? Jak být sám sebou a zvýraznit své osobní rysy. Jak se připravit a jak dýchat. Jak modelovat hlas. Jak začít a jak skončit. Promítneme si praktické příklady a provedeme praktický nácvik na kameru - spolu se společným hodnocením.

 

Od rána - od 8:30 až do 17:00 hodiny bude otevřen Nový kostel zájemcům, kteří se budou chtít podívat na nové dokumenty z historie Církve bratrské v Litomyšli(nové dokumenty o vzniku prvního domu církve v Litomyšli) a na prezentaci nového stavebního projektu větrání a klimatizace, který odstartoval v květnu a v závěru roku proběhnou už zemní práce u kostela.

 

V neděli 16. 9. 2018 v 9:30 se v Novém kostele představí projekt Kmotrů pro děti z dětských domovů. Vede jej tým Ruky naděje, v originále anglicky Hand of Hope, se sídlem v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. V tomto zařízení je ředitelkou Jana Macková. Od ledna tohoto roku proběhlo už několik pobytů pro děti z dětských domovů a prvními kmotry se stali ti, kteří z Nového kostela a okruhu jeho přátel s dětmi z dětských domovů strávili týden svých prázdnin. Práce se nám představí v ranních bohoslužbách v tu neděli od 9:30 a bude pokračovat volným programem pro děti, celé rodiny i zájemce kolem kostela.  

 

V pátek 21. 9. 2018 se odpoledne v Novém kostele otevře bratrský rozhovor duchovních a dalších církevních pracovníků na téma „liturgické tradice, její kontinuity a diskontinuity, stability i mutability“ jak nazývá svůj příspěvek prof. František Kunetka z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Večer v 19:00 pak bude přednášet v Novém kostele prof. Kunetka pro Českou křesťanskou akademii „O teologických základech liturgického slavení“ pro širokou veřejnost. Otazníků na toto téma je stále dost. Slovenský host Daniel Pastirčák bude sloužit bohoslužbu pro evropské setkání YMCA v Novém kostele v sobotu 22. 9. 2018 (anglicky) a v neděli 23. 9. 2018 při pravidelných bohoslužbách bude kázat v 9:30 (slovensky).

 

Poslední zářijový týden je třeba ještě připomenout dvě přiležitosti mimo zdi našich kostelů. Předně poslední z řady setkání „Hrnečku, vař!“ v Nové městské síni v Litomyšli na Zámeckém návrší. Římskokatolický duchovní představí tajemství Eucharistie, Večeře Pánovy v pojetí své církve. V pondělí 24. 9. 2018 v 19:00 hodin.

 

A ta druhá bude formou happeningu na Smetanově náměstí 27. 9. 2018. Odpoledne všedního dne před svátečním Dnem české státnosti 28. 9. 2018, tedy před svatým Václavem, se na náměstí odehraje akce „Poznej svého svatého!“ završená na Toulovcově náměstí, kde v 16:30 poděkujeme za časy minulé a poprosíme za časy budoucí. Svěříme věnečky v národních barvách všem, kteří je pak roznesou o víkendu ke všem křížkům a sochám světců v našem městě. Když křesťanské dědictví, tak dědictví, které se žije!

 

 

Daniel Kvasnička