Týden společných modliteb


Křesťanské církve v Litomyšli 

srdečně zvou ke společným modlitbám na téma

Bůh vyvádí člověka z otroctví


Čtvrtek 18. ledna 2018 od 18:30 hod v Novém kostele Církve bratrské 
Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský přednáší na téma: 
Cesty ke společnému slavení u stolu Páně. Pohled katolické církve na ekumenismus

 

Pátek 19. ledna 2018 od 18:30 hod v Husově sboru CČSH 
předsedá Štěpán Klásek, káže Václav Hurt, slavíme Večeři Páně 
„Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské.“

(Biblické texty: Lv 19,33-34; Ž 146; Žd 13,1-3; Mt 25,31-46)

 

Sobota 20. ledna 2018 od 18:30 hod v kostele Českobratrské církve evangelické 
předsedá Václav Hurt, káže Daniel Kvasnička 
„Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra!“

(Biblické texty: Gn 1,26-28; Ž 10,1-10; Fm; L 10,25-37)

 

Neděle 21. ledna 2018 od 18:30 hod v Novém kostele Církve bratrské 
předsedá Daniel Kvasnička, káže Štěpán Klásek 
„Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého!“

(Biblické texty: Ex 3,4-10; Ž 24,1-6; 1K 6,9-20; Mt 18,1-7)

 

Pondělí 22. ledna 2018 od 18:30 hod v kapli sv. Markéty na proboštství 
předsedá Zdeněk Mach, káže Čestmír Šťovíček 
„Naděje a uzdravení…“ 

(Biblické texty: Iz 9,1-6a; Ž 34,2-15; Zj 7,13-17; J 14,25-27)

 

Úterý 23. ledna 2018 od 18:30 hod v Husově sboru CČSH, hostí Církev adventistů sedmého dne 
předsedá Čestmír Šťovíček, káže Zdeněk Mach 
„Hlasité volání o pomoc z dalekých zemí“


(Biblické texty: Dt 1,19-35; Ž 145,9-20; Jk 1,9-11; L 18,35-43)