Dopis litomyšlských duchovních starostovi města.

O dopisu a okolnostech se hovořilo také na tiskové konferenci města 7.1.2015, odkud je také fotografie. Starosta města obratem odpověděl a přislíbil součinnost v přípravách na situace, které mohou nastat. 

 

Vážený pan 

Radomil Kašpar

starosta Litomyšle

 

Vážený pane starosto, srdečně Vás zdravíme z našeho předvánočního setkání, které jsme měli při přípravě vánočních bohoslužeb a pak lednových setkání při společných modlitbách křesťanských církví v Litomyšli ve dnech 19.-23.1.2015.

 

Poslední část našeho rozhovoru kolem stolu jsme věnovali otázkám, na které nemáme v České republice mnoho odpovědí. Leží nám na mysli běženci z různých světových stran, kterým se dovede věnovat jen stará a osvědčená Evropa. Naše vlast, která byla tolika způsoby a tak dlouhou dobu přímým příjemcem pomoci, nemá odvahu přijmout potřebné.

Dlouhá léta jsme se na takovou službu nepřipravovali vážně ani my. To je tvrdá pravda. Chceme, abyste věděl, že ve svých společenstvích a ve svých podmínkách začínáme vážně mluvit o této potřebě. Budeme hledat místo, prostředky, zkušenosti a zdroje informací tak, abychom se v akutním případě mohli otevřít potřebným. Budeme rádi spolupracovat i s Vámi a Městem Litomyšlí. Nejde nám jen o pomoc křesťanům, nejde nám jen o azylanty, kteří splynou. Jde i o krátkodobou pomoc těm, kteří si zachovají svůj pohled na svět odlišný od našeho. Jde nám o potřebné bez rozdílu. 

 

V Litomyšli 12.12.2014

 

Zástupci sborů a farností působících v Litomyšli

Štěpán Klásek, Václav Hurt, Čestmír Šťovíček, Karel Dvořák, Daniel Kvasnička, František Beneš