První advent v Novém kostele

Zveme vás srdečně do Nového kostela v Litomyšli na odpoledne první adventní neděle 30. listopadu 2014. Sejdeme se ve 14 hodin. V kruhu bratří, sester a přátel, kteří přijmou pozvání, převezme bratr Daniel Kvasnička úkol správce Sboru Církve bratrské v Litomyšli. Spolu budeme prosit o Boží požehnání pro další kapitolu života společenství.