Marnotratný Bůh

Většina výkladů tohoto podobenství se soustřeďuje na útěk a návrat mladšího bratra - "marnotratného syna". Tím se ovšem opomíjí skutečné poselství příběhu, protože v něm jde o dva bratry, z nichž každý reprezentuje odlišný způsob odcizení se Bohu a odlišný způsob snahy získat souhlas ke vstupu do království nebeského...