Milí přátelé, většina z vás, asi zaznamenala nedělní pozvání na společně strávený čas na Velký pátek. Ale přece jen ještě jednou: Po bohoslužbě, která je v pátek 18.4. v 10.00 v Novém kostele, bychom se vydali do Nových Hradů a prošli nově zrekonstruovanou Křížovou cestu patřící do obory zámku. Projdeme 14 zastavení, která jsou vodítkem, zvláště k velkopátečním modlitbám, bratří katolíků.

Kdo se chcete přidat, určitě doplňte řady. Zde je několik praktických informací:

-          Protože pojedeme po dopolední bohoslužbě, určitě si vy, kdo nemáte ve zvyku na Velký pátek držet půst, vezměte svačiny. Výlet se protáhne přes čas oběda.

-          Pravděpodobně si sedneme společně po bohoslužbě v klubovně, uvaříme společnými silami čaj nebo kávu, pojíme z toho, co si každý přinese na svačinu a popovídáme si. Protože nebude přítomná Jarka Fikejsová, prosím některé z přítomných sester, aby se chopily přípravy čaje, popř. kávy. Přitom se také rozdělíme do aut.

-          Potom se hromadně vydáme do Nových Hradů. Vy, kteří vlastníte vozidla, přijeďte, prosím, na bohoslužbu auty, abychom měli dostatek míst pro nemotorizované přátele. V případě, že bude vozový park předimenzován, můžeme některá auta nechat v Litomyšli. Postupně vyrazíme směrem na Nové Hrady.

-          Všichni se sejdeme na parkovišti v Nových Hradech, čas si upřesníme podle toho, jak se bude vyvíjet klubovnové posezení. (parkoviště bývalo placené)

-          Odtud se vydáme přes zámecký park na Křížovou cestu, u každého zastavení bychom si něco pověděli nebo přečetli a takto se postupně propracujeme kopečkem k zastavení č. XIV.

-          Samozřejmě se potom v Nových Hradech můžeme zdržet, ať už prohlídkou obory, stájí, zámeckého parku nebo posedět v zámecké cukrárně.

 

 

Budeme se těšit na společný čas, vaše staršovstvo.