Ohlédnutí za konferencí A Rocha v Litomyšli

VII. konference A Rocha v Litomyšli proběhla v moderním kostele Církve bratrské za účasti šedesáti přihlášených účastníků, na přednáškách se v kostele sešlo až 120 lidí. Hlavními přednášejícími na setkání byli RNDr. Vladimír Lemberk (cestopisy o Madagaskaru a Norsku) a katolický aktivista, kněz a spisovatel v jedné osobě Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D (přednášky o postavení člověka v přírodě). Vzhledem k účasti sedmi britských přátel a členů A Rocha byla celá konference tlumočena do angličtiny bratrem Petrem Pokorným.

Sobotní exkurze nás zavedla do přírodních rezervací v blízkém okolí Litomyšle, k několika malebným rybníkům  a  dalším přírodním krásám. Setkali jsme se s pozoruhodnými lidmi, kteří s velkým osobním nasazením zachraňují církevní kulturní památky (obec Semanín).  A tak navzdory deštivému  a chladnému počasí se setkání velmi zdařilo, což potvrdili svým kladným hodnocením i sami spokojení  účastníci konference.

V neděli dopoledne na závěr celého setkání vystoupil se svým kázáním ThDr. Pavel Černý,Th.D., který nás vyzval k prostšímu a skromnějšímu životnímu stylu.

 

Děkujeme sboru CB v Litomyšli za vřelou pohostinnost a zajištění perfektního zázemí. 

 

 

Akce byla podpořena Městem Litomyšl   

 

 

 

 

 

Kazatel  a  staršovstvo  sboru                             21/9 2013 Dobré u Dobrušky

Církve bratrské  v Litomyšli

 

Milý bratře kazateli, vážené staršovstvo  !

 

Chtěl bych se dnes ještě krátce ohlédnout za minulými dny, kdy jsme spolu s konferencí A Rocha mohli být hosty ve vašem sboru i vaší  pěkné  modlitebně.

Byl to pro nás velký zážitek s jakou péčí a láskou jste nás přijali a tak jsme i  na vzdory složitějšímu počasí  prožili konferenční dny jako velmi příjemné a požehnané.

Děkuji vám a vlastně  celému sboru za to, jak jste nám otevřeli nejen krásnou budovu modlitebny, ale i vaše srdce. Řada setkání, rozhovorů a krátkých zajímavých okamžiků  nás velmi obohatily a potěšily.

Zvláště bych vašim prostřednictvím chtěl poděkovat celému týmu lidí, kteří zajišťovali pohoštění, technické zázemí  i řadu organizačních detailů.

Ať vám Pán Bůh velice žehná  a  i když žijeme z Jeho veliké a nezasloužené milosti, přece ať ON sám živý Bůh  odmění i službu vaší práce a lásky k nám a k dílu v A Rocha.

 

Přátelsky  za výkonný tým a vedení A Rocha. 

 

 

                                    Kazatel   Pavel Světlík ředitel AR v ČR