Stavební neděle (2009)

Jednou měsíčně po bohoslužbě probíhá stavební neděle, kdy mají všichni možnost se ptát na detaily a průběh stavby. Někdy společně navštívíme stavbu, aby lidé věděli, jak stavba pokračuje...