Skip to main content

Výzva k přípravě projektů do grantového systému

By 22. 1. 20241 února, 2024Aktuality
Naplánovaná událost Aktuality

Milí přátelé, je čas připravovat naše společné rozhodnutí, jaký aktuální projekt bychom rádi podpořili pro rok 2024. Letos budeme hlasovat o podpoře mimořádně dvou projektů, tedy 2 x 20 000 Kč pro rok 2024 v kategorii C.
Dovolte nám tedy zopakovat pravidla pro volbu těchto dvou projektů:

Obecná pravidla

C.      Aktuální projekt: podpora na 1 rok / až do 20 000 Kč (bonus navíc vítán a zohledněn: projekt s osobní angažovaností členů sboru, pravidelný kontakt, návštěva, dobrovolnický pobyt, osobní zkušenost)

Po uplynutí roční období uspořádáme nový výběr, s tím že se o podporu může projekt opět ucházet, pokud nedostal podporu v předcházejících letech. Projektu může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že projekt skončil nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostal.

Časový harmonogram 

přijímání vašich návrhů do pátku 8. 3. 2024
hlasování o podpoře: na výročním členském shromáždění 24. 3. 2024

Pokud tedy máte na mysli již nějaké projekty, můžete je začít zpracovávat. Více k pravidlům naleznete zde.

Zpracovaný podklad, prosíme, zašlete na e-mailovou adresu: info@novykostel.cz a to nejpozději do pátku 8. 3. 2024. Děkujeme.

Navržené projekty na podporu:

Misie v tónech & ART Camp v Keni 

Podpora misijního kempu pro keňské děti.

Doživotně

Podpora práce s vězni, kteří jsou odsouzeni k dlouhodobým a doživotním trestům odnětí svobody.