Skip to main content

Výzva k přípravě projektů do grantového systému

Milí přátelé, je čas připravovat naše společné rozhodnutí, jaký aktuální projekt bychom rádi podpořili pro rok 2023. Dovolte nám tedy zopakovat pravidla po volbu tohoto projektu:

Obecná pravidla
Budeme vybírat aktuálně tento typ projektu: Podpora na 1 rok / až do 20 000 Kč (bonus navíc vítán a zohledněn: projekt s osobní angažovaností členů sboru, pravidelný kontakt, návštěva, dobrovolnický pobyt, osobní zkušenost) Po uplynutí ročního období uspořádáme nový výběr, s tím že se o podporu může projekt opět ucházet, pokud nedostal podporu v předcházejících letech. Projektu může být podpora odejmuta i dříve z důvodů, že projekt skončil nebo nejsou naplněny podmínky, za kterých podporu dostal. Více zde. Garantem přípravy projektového výběru je Jana Macková. Informace získáte tedy u ní .