Skip to main content

Uvedení vikáře Lukáše Rejmana do služby

Naplánovaná událost Kalendář

Staršovstvo a Rada Církve bratrské přijala žádost Lukáše Rejmana na vstup do vikariátu. To je období přípravy k ordinaci a začátku kazatelské služby, která umožňuje volitelnost v celé církvi.