Skip to main content

Členské shromáždění po společném obědě ve sboru

Naplánovaná událost Kalendář

Zprávy o životě a hospodaření sboru a jmenování volební komise pro volbu staršovstva ve výročním členském shromáždění 2023