Zpět: Co se děje

Mládež

Dvacátá třetí mládež - 24. 2. 2017

26.04.17

Zde byl opět hostem David Beňa, který pokračoval ve výkladu tématu Jak číst Bibli. Bližší určení pro tuto mládež bylo Jak - soukromě. Popsal nám svoji zkušenost se čtením Bible. Poté měl Pája program z Partičky. Šlo o konverzaci dvou lidí, ale pozpátku.

 

 

Dvacátá druhá mládež - 17. 2. 2017

26.04.17

Na mládeži v Mýtě jsme byli na programu Peta a Aleny Luptonových. Měli téma o čistotě ve vztahu. Kromě nás a mládeže Bjb Vysoké Mýto zde byla také mládež z CB Vysoké Mýto. Po programu jsme se mohli společně bavit a zpívat chvály, které měla nastarost Barča Štěpánová a Lukáš Pavel.

 

Dvacátá první mládež - 10. 2. 2017

19.02.17

Tuto mládež jsme měli již sedmé zamyšlení se nad textem z Lukášova evangelia. Tentokrát se v hlavní roli objevil Pája. Krátce jsme se podívali na to, co o posuzování druhých lidí říká Ježíš, načež se otevřela velmi dlouhá a plodná diskuse. Poté jsme se každý zabavil dle své libosti. Někteří hráli s Matym Bang!, jiní hráli písničky a někteří si dokonce "pouze" povídali. Myslím, že si to všichni užili a spokojeně se odebrali do vlastních domovů.

 

Dvacátá mládež - 3. 2. 2017

19.02.17

Na tuto mládež přijeli naši milí bří z Vysokého Mýta. Mládež byla podle mého pohledu koncipována jako představení se, poznání se a popovídání si. Pokud byste si ale mysleli, že tento pátek byl jen jakousi zábavou plnou dobrého jídla, zajímavých rozhovorů a společných písní, které postrádaly duchovní program, byli byste na omylu. Program měl Honza na téma Blaze vám, který nám dal nový vhled na tato slova.

 

Devatenáctá mládež - 27. 1. 2017

19.02.17

Média. Jak nás ovlivňují, na co si dát pozor a jak fungují sociální sítě. I tyto otázky byly vyřčeny na mládeži 27. 1. Řečníkem na této mládeži byl Daniel Kvasnička, který zaskočil za nemocného Davida Beňu, který měl mít program z trilogie Jak číst Bibli. 

 

Osmnáctá mládež - 14. 1. 2017

19.02.17

Tato netradiční "mládež" se konala v sobotu 14. 1. v Litomyšli. Mnohé z vás by vzhledem k našemu profilu kostela jistě napadla myšlenka, že toto sáňkování se odehrávalo "u nás na střeše". Skutečnosti je však jiná. Spolu s několika mládežníky jsme se vydali na nedaleký kopec na Wembley a tam sáňkovali. Upříímně řečeno sáňkování zabralo asi tak polovičku času, co jsme tam byli. Zbytek vyplnila koulovačka a různé podobné sněhové hrátky.

 

Sedmnáctá mládež - 6. 1. 2017

19.02.17

Na této mládeži nás nebylo mnoho, ale i tak si myslím, že byla velmi přínosná. Na programu byl Šabat. Hostem byl tentokrát náš milý bratr kazatel, který nám krásným způsovem vysvětlil, jak on vidí šabat, a že je to slovo mnohoznačné. Po programu měla Meme připravenou skvělou hru - židličkovanou. když jsme se vydováděli, tak jsme se spolu ještě chvíli pobavili a pak jsme šli domů.

 

Šestnáctá mládež - 31. 12. 2016

26.04.17

Přespávačka byla moc fajn. Hráli jsme různé chvály a hry (např. schovku) a poté jsme se šli podívat do města na ohňostroj. Ráno jsme pak společně posnídali. Měli jsme zde příjemnou návštěvu v podobě Milana z Hradce, který s námi vydržel až do rána.

 

Patnáctá (Vánoční) mládež - 22. 12. 2016

03.01.17

Mládež se netradičně konala v kavárně. Nálada byla převážně dobrá, povídali jsme si spolu nad hrnky čajů a horké čokolády, nebo pozorovali neutuchající snahu Čendy zjistil, co Meme hraje za klavírní skladby. Vrcholem tohoto snažení nebylo získání not, avšak souboj Meme a Čendy v páce. Nutno podotknout, že pak měl Čenda i po dvou dnech skoro až krvavé stopy onoho souboje. Nakonec ale věřím, že i přes tyto šrámy byla mládež v prostorách bývalé Café 59 moc fajn.  

 

Čtrnáctá (předvánoční) mládež - 16. 12. 2016

20.12.16

Předvánoční mládež byla zase svým zpùsobem netradiční. Podle mě se program povedl bezvadně. Honza nás rozdělil na tři skupiny a měli jsme dva úkoly, které mi utkvěly v paměti. Prvním bylo zamyslet se, co pro nás znamená advent. Tím druhým, kdybychom mohli udělat cokoliv, co bychom změnili na adventu. Aby advent byl bez stresu, shonu, prostě klidný. Myslím, že tahle myšlenka nejednoho z nás přivedla k přemýšlení o adventu a k zastavení.

 

Třináctá mládež - 9. 12. 2016

20.12.16

Jak číst Bibli? Tento program byl jakousi první částí trilogie, kterou pro nás obstará Davida Beňa. V první části se nás David ptal, jak čteme Bibli. Po rùzných odpovědích, které z nás dostal, se zaměřil na to, jak se Bible četla dřív. Vyslovil domněnku, že Bible se má číst i společně. Ne že by měl něco proti čtení o samotě, ale jeho argumentace byla logická, totiž že Bible se dřív četla společně.

 

 

Dvanáctá mládež - 2. 12. 2016

20.12.16

Přespávačka začala normální mládeží, spojenou se zkouškou na hraní na návrší. Program měl Čenda. Po programu se rozvinula asi 10 min. diskuze. Následoval poprogram, kde jsme hádali rùzné dvojice (např. Pat a Mat, Glum a Jeden prsten) nebo také písničky. Následně jsme se společně dosyta najedli výborných toastů. Když jsme dojedli, pokračoval volnější program, někdo hrál v sále chvály, někdo si jen povídal a někdo si povídal u mytí nádobí. Další více méně společnou částí byla procházka, avšak Mates a Pája si začali připravovat celovečerní deskovou hru. Poté, co se vrátila skupinka "procházkařů" tak se začala vysvětlovat hra, kterou hrála především mladší část mládeže a zbytek pomohl Pájovi s výrobou vánočního řetězu, u čehož si krásně popovídali. Poté se šlo spát. Ráno jsme se už jen nasnídali a uklidili a vydali se zpátky do svých domovů. 

 

Jedenáctá mládež - 25. 11. 2016

20.12.16

První adventní víkend. To chtělo nějaký speciální program. A taky že jo! Přišel za námi Daniel Kvasnička a společně s námi se jemně ohlížel zpět, ale hlavně vyhlížel dopředu. Co s námi bude za čtyří, pět let? Kam se dostaneme jako jedinci i jako společenství? Nejen to jsou otázky, nad kterými jsme přemýšleli a měli bychom v tom pokračovat. Abychom se ale v pátek večer jenom nezamýšleli, tak poté následoval poprogram, který si připravil Honza.

 

Desátá mládež - 18. 11. 2016

20.12.16

Tento týden jsme se sešli, abychom si více než kdy jindy užili to, co většinu z nás velmi baví. Hudbu. Ještě než jsme se do toho pustili, měl Čenda krátké zamyšlení nad tím, jakou roli hraje hudba v našich životech a jakým způsobem se objevuje hudba v bibli. Pak jsme se do toho pustili. To byste nevěřili, kolik hudebních nástrojů jsme schopni shromáždit. A to ani nebyly všechny! Když bylo po všem, tak jsme si ještě zahráli nějaké hry z dílny Leničky a pak už se mohli spokojeně rozejít do svých domovů. 

 

Devátá mládež - 11. 11. 2016

20.12.16

Naším hostem na této mládeži byla Jana Macková s programem: Jak mluvit s nevěřícími. Nejprve jsme dostali dosti netradiční a překvapující úkol. Byli jsme rozděleni do několika skupin a každý z nás měl udělat pomazánku. Jedna skupina měla udělat normální, druhá přesolenou, třetí nesolenou. Na těchto příkladech nám připodobnila jak to je s námi (věřícími) ve vztahu k nevěřícím. Poté byl poprogram, kde nás Pája Nádvorník, společně s "dobrovolníky", pobavil žertovným představením.