penzion Brno
 
Zpět: Jste tu poprvé

Nový kostel


Modlitebna Církve bratrské se původně nacházela ve vile naproti vlakovému nádraží. Poslední roky bývají bohoslužby navštěvovány poměrně ve velkém počtu lidí a sál přestal kapacitně vyhovovat. Vedení sboru začalo hledat možná řešení, jak tuto situaci řešit od zvažování pronájmu sálu, přestavbu stávajícího objektu až po vystavění nové modlitebny kostela - na zelené louce. Během tohoto času se o problém začalo zajímat Město Litomyšl, protože Církev bratrská je součástí litomyšlské ekumény a je spolu s dalšími církvemi nositelkou duchovní i historické tradice v Litomyšli.
Po pečlivém zvážení Radou města podle návrhu městské architektky a odboru rozvoje a investic byl vytipován pozemek vpravo od silnice I/35 směrem na Svitavy, ležící mezi světelnou křižovatkou a silnicí na Čistou. Podmínkou pro uvolnění tohoto pozemku ke stavbě kostela ze strany města je vzhled nové stavby.

Církev bratrská oslovila 4 architektonické kanceláře a za přítomnosti svých zástupců, zástupců městského úřadu a 2 architektů: Ing. arch. Josefa Pleskota a Ing. arch. Vladimíra Pošepného vybrala studii architektonické kanceláře Fránek Architekts.
Podle zadání by v nové modlitebně Církve bratrské měl být sál pro cca 150 lidí, dvě víceúčelové klubovny a společenský vestibul se zázemím. V 2. nadzemním podlaží je navržen byt kazatele sboru. Náklady na stavbu jsou zodpovědností Církve bratrské, budou uhrazeny ze sbírek členů a přátel Církve bratrské, prodeje vily u nádraží, popřípadě z vhodných nadací či fondů.

Fránek


Slovo architekta

Motto: Bože tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Bible, Žalm 57,11

Navržená stavba představuje použití principů starověkých a novověkých architektur do jednoduchého konceptu využívajícího terénní konfiguraci. Dále transformaci principů různých klasických kultur. Stavba, ač malých rozměrů, "SAHÁ AŽ DO MRAKŮ" a jako symbolická cesta ubíhá do dálky. Zahloubením stavby dosáhneme optimální zvukové pohody na straně jedné a minimálního objemu na straně druhé.
Exteriér je tvořen s ohledem na odolnost proti vandalům - transparentní nátěry pohledového betonu, drátosklo a jemná mřížovina. Dále zábrana proti vylezení na střechu.
Interiér je řešen tak, aby pro nevelkou komunitu vytvářel příjemné domácí prostředí. Je jednoduchý, určený k dotvoření zelení.
Stavební řešení je tradiční pohledový železobeton, zděné konstrukce, dřevěný a kamenný obklad.

Více o stavbě