Jan Uhlíř

V neděli 3. září ve večerních hodinách odešel ke svému Pánu kazatel evangelia Jan Uhlíř. Působil ve sborech naší církve v Karlových Varech, Písku, Táboře a Litomyšli (včetně početných stanic).

Narodil se 22. července 1926 v rolnické rodině ve Vlkově u Veselí nad Lužnicí. Rodiče jej již od mládí vodili k Božímu slovu ve veselském sboru. V květnových poválečných dnech roku 1945 mu náhle zemřel otec. Později vzpomínal, že to byl velký impuls pro to, aby svůj život zasvětil službě kazatele evangelia.

Nejprve se vyučil truhlářem. Poté pracoval jako truhlář a později leštil nábytek v acetonu ve firmě Jitona, aby si vydělal na další studia. Vystudoval nábytkářskou průmyslovku a v roce 1948 nastoupil do Biblického ústavu v Kutné Hoře. Po jeho zrušení pokračoval ve studiích na Komenského bohoslovecké evangelické fakultě v Praze. Rád vzpomínal na kazatele Františka Zdychynce, který ho v jeho studentských letech pastýřsky doprovázel. Během studií vždy celé prázdniny věnoval práci při žních na malém hospodářství. Po ukončení fakulty několik měsíců působil jako kazatel ve sboru v Karlových Varech. Následovala těžká vojenská služba, spojená s pronásledováním od tehdejší kontrarozvědky a zakončená několikaměsíční prací v ostravských dolech. Poté při civilním zaměstnání plánovače v nábytkářské továrně nastoupil na podzim 1956 jako kazatel sboru v Písku. V témže roce se oženil s manželkou Martou. Pán Bůh jim později daroval tři děti. Po uvěznění kazatele Antonína Voříška se stal plnočasovým kazatelem tehdy spojených sborů v Táboře a v Písku, od roku 1965 bydlel s rodinou v Táboře. V letech 1976 až 1991 působil v rozsáhlém diasporním litomyšlském sboru, který tehdy obsahoval téměř celý dnešní Pardubický kraj. Za jeho působení se rekonstruovalo několik zdejších modliteben.

V důchodu žil nejprve v Rybitví u Pardubic. Zde konal ve svém domku biblické hodiny pro sousedy a ovoce této práce stále trvá v podobě sousedské skupinky. Později žil v malém bytě v Litomyšli. I během seniorských let často sloužil kázáním ve svém bývalém sboru a jeho služba měla často ohlas zejména u mladých konvertitů, kteří v ní slyšeli jasné a jadrné evangelium. V posledních měsících těžké nemoci při něm obětavě stála jeho manželka a díky tomu mu bylo dáno odejít do nebeského domova pokojně a uprostřed své rodiny. 

Pohřeb se koná v sobotu 9. září v Novém kostele CB v Litomyšli od 14 hodin. Evangelium bude kázat bývalý předseda RCB Daniel Fajfr.