Sbírka na potraviny pro Jižní Súdán

 

Aktuální informace spolku pro Jižní Súdán jsou zde.


Milí přátelé,

rádi bychom se na základě zpráv od Spolku pro Jižní Súdán o situaci v této zemi přidali k dalším, kterým leží na srdci osud lidí zkoušených hladem. Jižní Súdán se v žebříčku nejnebezpečnějších zemí propadl na předposlední místo před Sýrii.  Země je ohrožena hladomorem a distribuce mezinárodní pomoci vázne kvůli nebezpečným cestám. V současné době se otevřela cesta, jak pomoci potravinami přes organizaci Feed the Hungry. Z Ugandy míří pomoc přímo do Torita, kde je rozdělována do rodin.

S myšlenkami na takto zkoušené lidi v Jižním Súdánu, s vděčností Pánu Bohu, že my sami máme dostatek a nemusíme se strachovat o naše životy, jsme se rozhodli Vás pořádat o pomoc. Staršovstvo sboru vyhlašuje sbírku na pomoc hladovějícím, a tak se i připojujeme k celocírkevní sbírce. Peníze budeme vybírat po několik měsíců a případně průběžně odesílat na účet Spolku pro Jižní Súdán. Sbírka by měla být uzavřena s poděkováním za každou korunu 15. října, kdy spolu s hosty z Chrudimi budeme slavit neděli díkůvzdání.

Jak pomoci:

Kdykoliv od tohoto okamžiku do 15.10. na účet sboru: 2700275346/2010 pod variabilním symbolem 306 nebo s poznámkou Jižní Súdán. Peníze je možné také v hotovosti dát Slávovi Beňovi nebo Janě Mackové v obálce s nápisem Jižní Súdán nebo je vhodit takto označené do pokladny Nového kostela.

Během prázdnin až do začátku října je tedy příležitost jakoukoli částkou se připojit, pokud uvidíte, že je to příležitost pro vás.

                                                                          Děkujeme, Vaše staršovstvo

 

více informací o projektu:        Blog Spolku pro Jižní Súdán

 

                                                 vyhlášení celocírkevní sbírky