Výroční členské shromáždění

Na programu je jako tradičně vše, co patří k výročnímu rokování. Nejde o schůzi, jde o bohoslužbu - praktickou. Začínáme písní a modlitbou uvedenou slovy proroctví Izajášova 66:10.

- Po ustavení členského shromáždění (zapisovatel, prezence přítomných, schválení programu) budeme hlasovat o tom, zda se bude číst a nebo nebude Výroční zpráva za rok 2016 (obdržíte ji emailem během týdne po 12.3. a bude tiskem ve sboru 19.3.2017) Bude k ní rozprava

- Bude představena účetní závěrka 2016, revizní zpráva a rozpočet 2017. Povede se rozprava. O příslušných dokumentech se hlasuje

- Bude prezentován záměr činnosti pro rok 2017 a investiční akce (recepce, větrání a klimatizace). Povede se rozprava

- Bude zvolen delegát pro výroční konferenci sborů CB v Písku

- Zakončíme modlitbami

 

Více informací získáte po přihlášení do části Pro členy - přístupné po přihlášení - a v ní najděte členská shromáždění, tam je jako nejnovější bod oznámení členského shromáždění se všemi přílohami.