Popeleční středa ekumenicky

Jsou skutečnosti, které se týkají všech křesťanů bez rozdílu. Však jsme všichni Kristovi. Nemá smysl hrát si na svém písečku. Alespoň v Litomyšli to tak vnímáme. Dohodli jsme se se všemi správci farností a sborů v Litomyšli, že společně začneme postní období na Popeleční středu 1.3.2017 v 19:00 v Novém kostele. Přijdeme v civilním oděvu, žádná kajícnická roucha jsme si neušili a jeden druhému posloužíme znamením popele. Prach jsi a v prach se navrátíš! A v Bibli je také, že nad prachem se náš Bůh otočí. A bude to taková pirueta, že všichni vstaneme! Zveme vás k tomu, přijďte s námi začít čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Najdeme v nich pak i čas na společnou křížovou cestu tak, jako jsme šli před rokem. 

Daniel Kvasnička spolu s kolegy faráři a kazateli