Vyhlášení sbírky na pomoc do Jižního Súdánu

Milí bratři, sestry a přátelé, rádi bychom na neděli 9. října vyhlásili sbírku na pomoc Jižnímu Súdánu. Je to den, kdy budeme společně s vysokomýtskými děkovat Pánu Bohu za Jeho péči o nás i hojnost, kterou nás každý den obdarovával a obdarovává. Jsme si vědomi, že ne všichni lidé mají toto zaopatření, mnozí strádají, jsou bez domova nebo jsou obětmi násilí a válek.

Z toho důvodu bychom chtěli tak, jak každého z nás povede Pán Bůh, přispět aspoň málem na pomoc. Od Spolku pro Jižní Súdán, jehož jedním z představitelů je bratr kazatel Rostislav Staněk, máme zprávy, že opět nastaly nepokoje mezi kmeny, vzrostla hospodářská krize a k nebezpečí z nepokojů se přidal velký hlad. Cena jídla na den pro jednu rodinu přesahuje 50 USD. Lidé se dali do pohybu, utíkají ze svých vesnic a hledají útočiště jinde. Kromě biblického vyučování a projektu vybudování biblické školy spolek podporuje práci ve zdravotním středisku v Ofirice. Tam uteklo a našlo útočiště 320 dětí, 159 žen a 50 mužů. Další podporovanou prací je sirotčinec v Totitu pro 24 dětí.

Spolek pro Jižní Súdán za této situace poslal 7 balíků pomoci s léky a potravinami. Podařilo se jim dostat balíky do Ugandy a teď se plánuje jejich doručení do sirotčince a do zdravotního střediska v Jižním Súdánu. Je to kritická fáze, jak dostat balíky na místo určení po nebezpečných jihosúdánských cestách. Prosíme o modlitby.

Náklady na balíky jsou nemalé. Poštovné, cena potravin a léků uvnitř i nějaká hotovost přesáhly 120 000 Kč. (léky cca 80 000 Kč, poštovné 15 000 Kč, jídlo 15 000 Kč, hotovost 17 000 Kč). Výtěžek sbírky půjde tedy na pokrytí nákladů s těmito balíky, popřípadě na vyslání dalších.

Pokud se rozhodnete přispět, můžete svůj dar vhodit v neděli 9. 10. do pokladny v Novém kostele. Jestliže použijete připravené obálky a dovnitř vložíte svá jména, bude možno na váš dar vystavit potvrzení. Vhodíte-li peníze do pokladny jiný den než 9. 10., prosíme, dejte je také do obálky, kterou označte Súdán. Možností je také poukázat dar na účet sboru 2700275346/2010 s poznámkou Jižní Súdán a to do  31. 10. 2016, kdy se sbírka uzavře.

Děkujeme za vaši obětavost, ochotu pomoci i modlitby.   litomyšlské staršovstvo