Poděkování za podporu

Podpora je ze sbírky, která proběhla na podzim minulého roku. Setkání s pomocníky vám nabízíme 23.5.2016 na Zámeckém návrší. Dobrovolníci píší: "Dne 18. března nám z Vašeho účtu Sboru Církve bratrské v Litomyšli na náš účet spolku Pomáháme lidem na útěku přišlo 13 tisíc korun. Moc vám děkujeme, a to za celý spolek Pomáháme lidem na útěku, že společně s námi usnadňujete život lidem, kteří se ocitli v mimořádně tíživé životní situaci.   

I díky Vašemu daru aktuálně poskytujeme humanitární pomoc v provizorních táborech v Idomeni. Stále zde zůstávají tisíce dospělých a dětí ve velmi neutěšených podmínkách. Na místě proto působí dlouhodobě náš koordinátor a každý týden přijíždí řada dobrovolníků, kteří společně spravují centrální sklad materiální pomoci a distribuují ji potřebným.   

V minulých dnech a týdnech jsme do Idomeni přesunuli zbývající tým i materiální pomoc ze Srbska, kde jsme po zavření tzv. Balkánské trasy ukončili své aktivity a veškerou pozornost tak nyní směřujeme do Idomeni.   

 

Michal Jašek 

Dobrovolník - Péče o dárce

Pomáháme lidem na útěku / Czech Team

www.plnu.cz