Václav Malý, světící pražský biskup v Novém kostele

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský se narodil 21. září 1950 v Praze jako nejmladší ze čtyř dětí. Otec byl učitel, ale pro své náboženské přesvědčení byl z práce vyhozen a vykonával různé pomocné práce. Matka, vystudovaná právnička, se starala o děti a domácnost. Dětství prožíval Václav Malý s rodiči a se svými staršími sestrami na pražském Žvahově. 

Po absolvování smíchovského gymnázia Na Zatlance studoval v letech 1969-1976 Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V letech 1971-73 studium přerušil a vykonával základní vojenskou službu v Kadani. 

Na kněze byl vysvěcen 26. června 1976 v katedrále sv. Víta v Praze. V letech 1976-1978 působil nejprve jako kaplan ve Vlašimi a administrátor v nedalekém Domašíně, později jako kaplan v Plzni a administrátor v Liticích. V únoru 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 mu byl odebrán státního souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu 1979 byl zatčen, obviněn z podvracení republiky a ve vazbě byl držen do prosince 1979. V letech 1980-86 pracoval jako topič v pražských hotelech. V letech 1981-1982 byl mluvčím Charty 77, v roce 1989 mluvčím Občanského fóra.

Od roku 1990 do roku 1991 působil v kostele sv. Gabriela na Smíchově, v letech 1991-1996 byl farářem u sv. Antonína v pražských Holešovicích. Dne 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. prosince 1996 ho papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal spolu s Jiřím Paďourem z rukou kardinála Miloslava Vlka 11. ledna1997. Coby pomocný biskup má v pražské diecézi na starosti např. péči o budoucí kněze, kteří se připravují v pražském kněžském semináři, dále církevní školy, které zřizuje Arcibiskupství pražské. Od roku 2002 byl opakovaně zvolen proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta.

V rámci České biskupské konference je od roku 2000 předsedou rady Iustitia et pax (Spravedlnost a mír). Toto grémium se zabývá dodržováním lidských práv v České republice i ve světě, sleduje sociální, ekologické a společenské problémy české společnosti, předkládá jejich analýzy a usiluje o hledání takových přístupů k jejich řešení, která nezesilují napětí mezi společenskými skupinami. Rada se též snaží seznamovat veřejnost se sociálním učením církve. Coby předseda rady Iustitia et pax navštěvuje biskup Malý systematicky země, ve kterých jsou porušována lidská práva. Takto již procestoval např. El Salvador, Albánii, Ukrajinu, Bělorusko, Moldávii, Kubu, Čínu, Súdán, Jižní Súdán, Irán, Irák, Kosovo.

Od podzimu 2012 je biskup Václav Malý pověřen péčí o české krajany v zahraničí – stal se tak nástupcem biskupa Petra Esterky. Oficiální označení této služby zní delegát České biskupské konference pro krajany v zahraničí. K této službě patří pastorační cesty do krajanských farností v různých koutech světa. Biskup Malý již takto navštívil např. rumunský Banát, Rakousko, Švýcarsko, Německo, Chorvatsko, Velkou Británii, Itálii, francii, USA a Kanadu.