Křížová cesta

Křesťanské církve v Litomyšli vykročí v pátek 11.3.2016 v 17:00 hodin společně na cestu kříže z Hory olivové, dnes Zámeckého návrší, cestou z horního města směrem od piaristického chrámu na Toulovcovo náměstí a pak k poště, tedy bývalému bratrskému sboru a dále uličkou do Zahájské a cestou po ulici A. Tomíčka až do ulice Na Lánech. A od sochy Jana z Nepomuku pak nahoru ulicí Kornickou a pak ke křížku naproti rasovně a uzavře se nad židovským hřbitovem. 

Křížová cesta je výrazem pokání a společenství s Kristem, který trpí. Prosby za odpuštění a milost pro město, jeho obyvatele budou přinášet jednotliví věřící na tradičních zastaveních. Přidat se může věřící i nevěřící. 

 

- - - 

Proč jdete Křížovou cestu 11.3.2016 a ne na Velký Pátek?

Protože na Velký Pátek mají církve svůj tradiční program odpovídající zvyklostem a řádům té dané komunity. Naším cílem není ze všech církví udělat jednu, ale to, co jde, dělat spolu. A tak jdeme 11.3.

 

Co se na takové křížové cestě dělá?

Čtou se pašijní příběhy podle Matoušova evangelia na čtrnácti zastaveních, zpívají se písně a modlíme se o milost a odpuštění. V tom všem se věřící střídají. A pokud se ptáte, zda jsme něco provedli, že se modlíme za odpuštění, tak jo, provedli…

 

A co jste provedli?

Inu, naši otcové i my. Naši otcové? No, husiti těžce zplanýrovali biskupství a co mohli zničili. Po Jednotě bratrské tu nezbylo téměř nic. Taky pečlivě vyhlazeny památky. Vězňové a utečenci protireformace z Litomyšlska se nedají zapřít. Vězňové komunismu se taky nedají zapřít. Však jsme si v posledních dnech připomínali v televizní rekonstrukci procesu rektora Stříteského. A co zničená synagóga a všechny památky na židovství. To vše nestačí? I dnes se dopouštíme mnohého bezpráví. Ať je nám Bůh milostiv. Budeme se modlit za město, za lidi, kteří v něm žijí a žádné hříchy si neuvědomují.

A pak, dnes je na světě tak mnoho lidí na cestě a bez domova, že má smysl alespoň na chvíli jít krajem a myslet i na ně.

 

 

Pojďte s námi! Pokud bude pršet, je připravena mokrá verze…