Z dosavadního pronájmu v Lidovém domě přesídlí 1.1.2016 do kluboven Nového kostela v ulici Moravská 1222. Čas (úterý 13-16 hod.) i kontakty (461 723 758 / 731 604 683) pro veřejnost zůstávají stejné. Služby občanské poradny jsou poskytovány lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální nebo životní situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby, nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit oprávněné zájmy. Občanská poradna poskytuje potřebné informace, rady a pomoc v oblastech:. * zaměstnání, pracovní vztahy, * rodina a mezilidské vztahy, * bydlení, majetkoprávní vztahy, * dluhová problematika a exekuce, * sociální zabezpečení, * ochrana spotřebitele * právní ochrana občana ... a jiné dle potřeby. Služby občanské poradny zajišťují vyškolení poradci. Pracují na zásadách bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Zprostředkovávají kontakt s dalšími odborníky. Na přání klienta poskytují služby zcela anonymně! Občanská poradna Polička, která kontaktní místo v Litomyšli zajišťuje, je členem sítě Asociace občanských poraden v ČR. Více na www.obcanskeporadny.cz, www.policka.charita.cz Vedoucí poradny - Mgr. Jana Flídrová