Adventní neděle v Litomyšli

Jsou chvíle, kdy jde poněkud stranou to, že je někdo evangelík a nebo katolík. Předně je to ve chvíli, kdy se zblázní doba a zběsilost zmatků přeškrtá hranice. Je třeba být spolu a držet pravdy evangelia. Advent, namířený k příchodu Páně, je nejlepším příkladem. Pak je to i ve chvíli, kdy vztahy dospějí natolik, že se lidé nebojí být poctivými katolíky a poctivými protestanty a zároveň se směle sdílí s jinými, kteří jsou kolem.  Jeden druhého nepředěláváme, věříme spolu před Pánem. Každý má jiné způsoby, ale - jak potvrdil i papež František nedávno v římském luterském kostele - máme jednoho Pána, jednu víru a jeden křest. Proto se sejdeme v nedfěli 29. 11.2015 v kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli na Zámeckém návrší. A tak a jak jsme k tomu společně dospěli, budeme lámat chléb a pít víno jako učedníci Pána Ježíše. Ještě jednou budeme spolu navečer v 17:00 hodin před kostelem, kdy rozsvítíme vánoční strom. Další adventní neděle pak vždy ve 13:30 budeme rozsvěcovat další svíci na adventním věnci. Naše mládež bude také zpívat na venkovním pódiu odpoledne 13.12.2015. Hluboký advent a požehnanou přípravu na příchod Páně, přeje kazatel sboru a staršovstvo.