PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽBY
Od 9:30 jste srdečně zvání ke sledování bohoslužby (přenos je ve zkušebním provozu)
Sledovat přenos
penzion Brno